Rezultati javnih poziva u kategoriji komplementarnih djelatnosti – međunarodna suradnja

 2017.  

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 30.10.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 4.8.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 12.5.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 17.2.)

 2016.  

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 11.11.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 12.8.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 16.5.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 19.2.)

 2015.  

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 13.11.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 21.8.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 15.5.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok travanj)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 13.2.)

 2014. 

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 14.11.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 22.8.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 15.5.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 15.2.)

 2013. 

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 15.11.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 25.8.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 15.5.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 15.2.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok siječanj)

 2012. 

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 15.11.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 24.8.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 15.5.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 15.2.)

 2011. 

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 15.11.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 15.8.)

Međunarodna suradnja – rezultati (rok 15.5.)

 2010. 

Međunarodna suradnja – rezultati