Nabava

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 ),  članku 12. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07, 90/11) te članku 29. Statuta Hrvatskog audiovizualnog centra ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, Nova Ves 18, Zagreb (dalje u tekstu: Centar ili Naručitelj) donosi: Odluku o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti