PODSJETNIK: DKE ‒ Ured MEDIA Hrvatske: webinar 'Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja'

U organizaciji DKE ‒ Ureda MEDIA Hrvatske održat će se webinar koji se odnosi na poziv 'Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja'. Događanje će se odvijati 14. travnja s početkom u 10.30 sati.

Međusektorski potprogram Kreativne Europe objavio je novi poziv za potporu digitalnom povezivanju kulture i audiovizualnih sadržaja (EACEA/28/2019), koji je namijenjen projektima na prijelazu između kulturnog i kreativnog sektora (uključujući audiovizualne industrije) s naglaskom na inovativnim tehnologijama.

Europska komisija predložila je da se unutar Međusektorskog potprograma Kreativne Europe za 2020. godinu uspostave kreativno-inovativni laboratoriji (creative innovative labs). Cilj ove mjere je omogućivanje potpore pilot-projektima koji potencijal međusektorske suradnje istražuju upravo u kontekstu kreativno-inovativnih laboratorija.

Riječ je, dakle, o projektima kojima se povezuju različiti kulturni i kreativni sektori, uključujući audiovizualni, uz uporabu inovativnih tehnologija, pod kojima se podrazumijeva virtualna stvarnost. Projekti su to kojima se potiče primjena novih, originalnih i osebujnih oblika međusektorske suradnje i alata za lakši pristup, distribuciju, promidžbu i/ili unovčenje kulturnih sadržaja i kreativnosti, kao i kulturne baštine.

Sudionici webinara moći će steći detaljniji uvid u smjernice poziva, bit će upućeni u pravi trenutak za pripremu i prijavu vlastitog projekta na temelju poziva Potprograma MEDIA te će im biti pružena pojašnjenja u pogledu bitnih aspekata ispunjavanja prijavnica, uz isticanje najvažnijih segmenata primjera dobre prakse.

Radi što bolje pripreme za webinar važno je imati uvid u smjernice poziva: Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

Svi zainteresirani se pozivaju da najkasnije do 13. travnja pošalju svoje kontakte, uključujući adresu e-pošte, na: martina.petrovic@mediadesk.hr.

*Vijest je preuzeta sa službene stranice DKE-Ured MEDIA Hrvatske

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.