Objavljen ponovljeni Javni poziv za imenovanje članova i zamjenika članova Hrvatskog audiovizualnog vijeća

Na temelju čl 35. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18) Hrvatski audiovizualni centar (dalje: Centar), javna ustanova, sa sjedištem u Zagrebu, Nova Ves 18, OIB 27103918402, objavljuje ponovljeni: Javni poziv za imenovanje članova i zamjenika članova Hrvatskog audiovizualnog vijeća. 

I. Pozivaju se pravne osobe:
–  svi nakladnici televizije s nacionalnom koncesijom koji emitiraju opći programski kanal
– Nacionalna udruga televizija
– svi operatori sustava kabelske distribucije
– svi operatori u nepokretnim i pokretnim komunikacijskim mrežama te davatelji usluga pristupa internetu
da u roku od 30 (trideset) dana od dana objave javnog poziva u Narodnim novinama dostave akt o imenovanju svog predstavnika i njegova zamjenika u Hrvatskom audiovizualnom vijeću (dalje: Vijeće), uz dokaze o ispunjavanju uvjeta imenovanih predstavnika i zamjenika, definirane čl. 35 st. 2  i st. 11 Zakona o audiovizualnim djelatnostima. 

II. Predstavnika strukovnih grupacija iz točke I. biraju strukovne grupacije sporazumno, a kada to nije moguće, odlukom većine.

III. Za članove Vijeća mogu se imenovati osobe koje su hrvatski državljani, imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili s njim izjednačeni studij, aktivno znaju najmanje jedan svjetski jezik te imaju najmanje pet godina radnog iskustva u području audiovizualnih djelatnosti odnosno deset godina radnog iskustva u području audiovizualnih djelatnosti, ako osoba nema završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačeni studij.

Zamjenici članova Vijeća moraju ispunjavati iste uvjete kao članovi Vijeća. Mandat imenovanim članovima i zamjenicima traje 2 godine.

Rok za prijave otvoren je 30 (trideset) dana od dana objave javnog poziva u Narodnim novinama (27. prosinca 2018. godine), a sve ostale detalje i uvjete potražite u dokumentu s desne strane teksta. 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.