Preskoči na glavni sadržaj

Javna rasprava o budućnosti Potprograma MEDIA

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA Hrvatske poziva sve dosadašnje i buduće korisnike Potprograma MEDIA da ispune upitnik i podijele svoje mišljenje u pogledu dosadašnje prakse ispunjavanja prijavnica poziva Potprograma MEDIA za predlaganje audiovizualnih projekata. Rok za slanje mišljenja je 16. travnja 2017.

Hrvatski su korisnici, a slična je situacija i s korisnicima iz ostalih malih zemalja, najuspješniji u dobivanju sredstava unutar poziva koji se odnose na filmske festivale, razvoj pojedinačnih projekata, automatsku i selektivnu distribuciju, razvoj publike i kontinuirano usavršavanje. Razlog tome su otegotne okolnosti u ispunjavanju uvjeta osam smjernica poziva Potprograma MEDIA.

Svoj doprinos javnoj raspravi možete dati na ovoj poveznici

Specifičnosti teritorija, odnosno geografskoga položaja, ograničeni izvori financiranja, jezična ograničenost te prirodna suradnja u smislu koprodukcije sa susjednim i/ili malim zemljama, sve su to čimbenici koji stoje u filmskome predznaku zemalja niskoga produkcijskog kapaciteta, a koji se najčešće, umjesto dodatnoga bodovanja, zbog nedostatnoga razumijevanja poteškoća ne uzimaju dovoljno u obzir i ne vrednuju adekvatno.

Argumenti su to što govore u prilog mišljenju da su potrebne izmjene poziva Potprograma MEDIA kao i različiti mehanizmi kojima bi se olakšao pristup istima iz perspektive malih zemalja. Također je nužno poboljšati načine osnaživanja vidljivosti zemalja niskoga produkcijskog kapaciteta u okviru projekata koji dolaze iz 'velikih pet'. Ponajprije je to potrebno zato što rezultati i praksa ukazuju da znatan nesrazmjer između odobrenih sredstava za projekte iz malih zemalja i velikih pet pridonosi ugrožavanju europske kulturne raznolikosti, bogatstva europskoga jezičnog izričaja te poštovanja nacionalnoga unutar širega europskog kulturnog identiteta kao temeljnih načela europske opstojnosti i europskih kulturnih politika.

Više informacija možete pronaći na stranicama Deska Kreativne Europe – Ured MEDIA Hrvatske.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.