Festivalac – rujan 2018.

Rokovi za prijave na međunarodne filmske festivale u Hrvatskoj i inozemstvu u rujnu i početkom listopada 2018.

Podsjećamo da tijekom rujna i početkom listopada 2018. godine ističu rokovi za prijave na dolje navedene međunarodne festivale. Također, želimo vas podsjetiti da sve rokove za prijave na festivale te na radionice, natječaje, edukativne i networking programe, forume, pitchinge i drugo, možete redovno pratiti na našem Kalendaru događanja u sekciji Infocentar.

 48. Međunarodni filmski festival u Rotterdamu (Nizozemska)  
48th International Film Festival Rotterdam
23. 1. – 3. 2. 2019.
Rok za prijavu: 1. 9. 2018. (kratki – završeni do 1. 7. 2018.), 1. 10. 2018. (kratki – završeni nakon 1. 7. 2018.), 15. 10. 2018. (dugometražni filmovi)

Kategorije: sve vrste i rodovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 16. CPH:DOX – Međunarodni festival dokumentarnog filma u Kopenhagenu (Danska)  
16th CPH:DOX – Copenhagen International Documentary Film Festival
20. – 31. 3. 2019.
Rok za prijavu: 1. 9. (za filmove završene nakon 1. 4.), 1. 12. (za filmove završene nakon 1. 9.)

Kategorije: dokumentarni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 30. Međunarodni filmski festival u Palm Springsu (Kalifornija, SAD)  
30th Palm Springs International Film Festival
3. – 14. 1. 2019.
Rok za prijavu: 1. 9. 2018. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni igrani i dokumentarni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 4. Međunarodni festival humorističnog filma u Veveyju (Švicarska)  
4th Vevey International Funny Film Festival
25. – 28. 10. 2018.
Rok za prijavu: 1. 9. 2018.

Kategorije: kratkometražni i dugometražni igrani i dokumentarni filmovi humorističnog sadržaja
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 11. Go Short – međunarodni festival kratkometražnog filma u Nijmegenu (Nizozemska)  
11th Go Short – International Short Film Festival Nijmegen
3. – 7. 4. 2019.
Rok za prijavu: 1. 9. 2018. (za filmove završene između 1. prosinca 2017. i 1. lipnja 2018.), 23. 11. 2018. (za filmove završene nakon 1. lipnja 2018.), 21. 12. 2018. (za filmove završene u studenom i prosincu 2018.)

Kategorije: kratkometražni animirani, dokumentarni, igrani, eksperimentalni i studentski filmovi (ispod 30min)
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 15. Međunarodni festival dokumentarnog filma – DOCVILLE, Leuven (Belgija)  
15th DOCVILLE – International Documentaire Filmfestival
27. 3. – 4. 4. 2019.
Rok za prijavu: 1. 9. (rani rok), 15. 12. (redovni rok)

Kategorije: dokumentarni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 10. Festival novih medija, Los Angeles (SAD)  
10th New Media Film Festival
1. – 2. 6. 2019.
Rok za prijavu: 3. 9. 2018. (rani rok), 3. 11. 2018. (redovni rok), 3. 1. 2019. (kasni rok), 3. 4. 2019. (zadnji rok)

Kategorije: sve kategorije
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 36. Međunarodni filmski festival u Torinu (Italija)  
36th Torino Film Festival
23. 11. – 1. 12. 2018.
Rok za prijavu: 3. 9. 2018.

Kategorije: dugometražni igrani filmovi i dugometražni dokumentarni filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 15. Animateka – Međunarodni festival animiranog filma, Ljubljana (Slovenija)  
15th Animateka – International Animated Film Festival
3. – 9. 12. 2018.
Rok za prijavu: 5. 9. 2018.

Kategorije: animirani filmovi 
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 15. Festival europskog filma u Sevilli (Španjolska)  
15th Seville European Film Festival
9. – 17. 11. 2018.
Rok za prijavu: 5. 9. 2018.

Kategorije: igrani, dokumentarni, animirani i eksperimentalni filmovi; 3D filmovi; filmovi za djecu
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 8. Međunarodni filmski festival Winter Film Awards  
8th Winter Film Awards International Film Festival
14. 2. – 23. 2. 2019.
Rok za prijavu: 5. 9. 2018. (rani rok), 15. 10. 2018. (redovni rok), 5. 11. 2018. (kasni rok)

Kategorije: kratkometražni i dugometražni dokumentarni i igrani filmovi, filmovi strave, animirani filmovi, glazbeni spotovi, web-serije
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 29. Međunarodni filmski festival u Stockholmu (Švedska)  
29th Stockholm Film Festival
7. – 18. 11. 2018.
Rok za prijavu: 7. 9. 2018. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni i kratkometražni igrani filmovi, dokumentarni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 12. NDU međunarodni filmski festival, Bejrut (Libanon)  
12th NDU International Film Festival
25. 11. – 2. 12. 2018.
Rok za prijavu: 7. 9. 2018. (produljeni rok)

Kategorije: igrani, dokumentarni i animirani kratkometražni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 Međunarodni festival dokumentarnog filma True/False, Columbia (Missouri, SAD)  
True/False Film Festival
28. 2. – 3. 3. 2019.
Rok za prijavu: 11. 9. 2018. (rani rok), 9. 10. 2018. (redovni rok), 6. 11. 2018. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni i kratkometražni dokumentarni filmovi, dokumentarno-igrani filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 34. Međunarodni filmski festival u Santa Barbari (Kalifornija, SAD)  
34th Santa Barbara Film Festival 
31. 1. – 10. 2.  2018.
Rok za prijavu: 14. 9. 2018. (redovni rok), 2. 11. 2018. (kasni rok)

Kategorije: kratkometražni i dugometražni igrani, dokumentarni i animirani filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 14. Međunarodni festival žena na filmu u Vancouveru (Kanada)  
14th Vancouver International Women in Film Festival
5. – 10. 3. 2019.
Rok za prijavu: 14. 9. 2018. (kasni rok), 4. 10. 2018. (produljeni rok)

Kategorije: filmovi svih vrsta i rodova koji pokrivaju ženske teme ili su autorice žene. Žene moraju obnašati najmanje tri od navedenih kreativnih funkcija na filmu: scenaristica, producentica, redateljica, snimateljica, montažerka, skladateljica, glavna glumica
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 33. Filmski festival Sundance, Park City (SAD)  
33rd Sundance Film Festival
24. 1. – 3. 2. 2019.
Rok za prijavu: 14. 9. 2018. (kasni rok)

Kategorije: igrani i dokumentarni filmovi svih trajanja
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 14. Festival kratkometražnog ZF i fantasy filma  
14th Science Fiction + Fantasy Short Film Festival
početak 2019.
Rok za prijavu: 14. 9. 2018. (redovni rok), 15. 10. 2018. (kasni rok)

Kategorije: kratkometražni ZF i fantasy filmovi (do 15 minuta)
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 9. Britanski festival horor filmova, London (UK)  
9th British Horror Film Festival 
27. 10. 2018.
Rok za prijavu: 14. 9. 2018. (produljeni rok)

Kategorije: kratkometražni, dugometražni i studentski hororor filmovi, scenarij
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 6. Porto/Post/Doc, Porto (Portugal)  
24. 11. – 2. 12. 2018.
Rok za prijavu: 15. 9. 2018. (kasni rok)

Kategorije: dokumentarni filmovi (dulji od 50 minuta)
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 4. Međunarodni filmski festival All Lights India  
4th All Lights India International Film Festival
1. – 4. 12. 2018.
Rok za prijavu: 15. 9. 2018. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni igrani filmovi, kratkometražni igrani i dokumentarni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 14. Međunarodni festival dokumentarnog filma Doc Edge, Auckland & Wellington (Novi Zeland)  
14th Doc Edge Festival
30. 5. – 9. 6. 2019. (Auckland), 13. – 23. 6. 2019. (Wellington)
Rok za prijavu: 15. 9. 2018. (rani rok), 31. 12. 2018. (redovni rok), 15. 1. 2019. (kasni rok)

Kategorije: dokumentarni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 Rencontres Internationales Paris/Berlin  
Siječanj 2019.
Rok za prijavu: 15. 9. 2018. (produljeni rok)

Kategorije: sve kategorije uz naglasak na ekperimentalni film
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 11. Međunarodni filmski festival u Jaipuru (Indija)  
11th Jaipur International Film Festival
18. – 22. 1. 2019.
Rok za prijavu: 15. 9. (redovni rok), 15. 10. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni igrani i dokumentarni filmovi, kratkometražni igrani, dokumentarni i animirani filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 21. Međunarodni festival filmova o ljudskim pravima Jedan svijet, Prag (Češka)  
21st One World Human Rights Documentary Film Festival
6. – 17. 3. 2019.
Rok za prijavu: 15. 9. (redovni rok), 1. 11. (rok za filmove završene između rujna i studenog 2018.)

Kategorije: dokumentarni filmovi svih trajanja, animirani dokumentarni filmovi, VR dokumentarni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 16. Međunarodni festival Signes de Nuit, Pariz (Francuska)  
16th Festival international Signes de Nuit
4. – 14. 10. 2018.
Rok za prijavu: 16. 9. 2018.

Kategorije: kratkometražni i dugometražni igrani, dokumentarni i eksperimentalni filmovi  
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 56. Međunarodni filmski festival u Gijónu (Španjolska)  
56th Gijón International Film Festival
16. – 24. 11. 2018.
Rok za prijavu: 19. 9. 2018. (ostali programi)

Kategorije: dugometražni i kratkometražni igrani, dokumentarni i animirani filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 SXSW konferencija i festival, Austin (Teksas, SAD)  
SXSW® Film Conference & Festival
8. – 17. 3. 2019. 
Rok za prijavu: 20. 9. 2018. (redovni rok), 18. 10. 2018. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni igrani i dokumentarni filmovi, kratkometražni igrani, dokumentarni i animirani filmovi, epizodni sadržaji, VR radovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 8. Međunarodni festival animacije Animax , Skoplje (Makedonija)  
8th Animax Skopje Fest
22. – 24. 11. 2018.
Rok za prijavu: 20. 9. 2018.

Kategorije: kratkometražni i dugometražni animirani filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 36. Međunarodni filmski festival u Miamiju (SAD)  
36th Miami International Film Festival
1. – 10. 3. 2019. 
Rok za prijavu: 28. 9. 2018. (produljeni rok)

Kategorije: dugometražni igrani i dokumentarni filmovi i kratkometražni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 37. FIFA – Međunarodni festival filmova o umjetnosti u Montrealu (Kanada)  
37th FIFA – International Festival of Films on Art
19. – 31. 3. 2019.
Rok za prijavu: 28. 9. 2018.

Kategorije: filmovi svih trajanja, video i interaktivni radovi na temu umjetnosti
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 10. Europski filmski festival Les Arcs, Pariz (Francuska)  
10th Les Arcs European Film Festival
15. – 22. 12. 2018.
Rok za prijavu: 29. 9. 2018.

Kategorije: dugometražni i kratkometražni igrani, dokumentarni i animirani filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 Short Shorts Film Festival & Asia, Tokio (Japan)  
proljeće 2019.
Rok za prijavu: 30. 9. 2018. (rani rok), 30. 11. 2018. (redovni rok), 31. 1. 2019. (kasni rok)

Kategorije: kratkometražni filmovi svih žanrova
Naknada za prijavu: ima (osim za rani rok)
Saznaj više

 42. Međunarodni filmski festival u Göteborgu (Švedska)  
42nd Göteborg Film Festival
25. 1 – 3. 2. 2019.
Rok za prijavu: 30. 9. 2018. (redovni rok), 31. 10. 2018. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni igrani filmovi, dokumentarni filmovi trajanja iznad 50'
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 57. Filmski festival u Ann Arbor (Michigan, SAD)  
57th Ann Arbor Film Festival
26. – 31. 3. 2019.
Rok za prijavu: 30. 9. 2018. (kasni rok)

Kategorije: sve vrste i rodovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 16. Međunarodni festival kratkometražnog filma Filmski front, Novi Sad (Srbija)  
16th International Short Film Festival
Listopad 2018.
Rok za prijavu: 30. 9. 2018. (produljeni rok)

Kategorije: kratkometražni filmovi (do 30 minuta)
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 62. Međunarodni filmski festival u San Franciscu (SAD)  
62nd San Francisco International Film Festival
10. – 23. 4. 2019.
Rok za prijavu: 1. 10. (rani rok), 5. 11. (redovni rok), 3. 12. (kasni rok)
Kategorije: filmovi svih rodova i vrsta
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 37. Anima, Bruxelles (Belgija)  
1. – 10. 3. 2019.
Rok za prijavu: 1. 10. 2018.

Kategorije: animirani filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 35. Filmski dječji festival u Seattleu (SAD)  
35th Children's Film Festival Seattle
24. 1. – 9. 2. 2019.
Rok za prijavu: 1. 10. 2018.

Kategorije: igrani i animirani filmovi za djecu mlađu od 14 godina
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 16. Zagreb Film Festival (Hrvatska)  
16th Zagreb Film Festival
10. – 18. 11. 2018.
Rok za prijavu: 1. 10. 2018. (Kockice)

Kategorije: prvi i drugi dugometražni igrani filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 9. Queens World Film Festival, New York (SAD)  
9th Queens World Film Festival
21. – 31. 3. 2019.
Rok za prijavu: 1. 10. 2018. (redovni rok), 1. 11. 2018. (kasni rok)

Kategorije: kratkometražni i dugometražni animirani, dokumentarni i igrani, kratki eksperimentalni, glazbeni spotovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 30. Međunarodni filmski festival u Trstu – Alpe Adria Cinema (Italija)  
30th Trieste Film Festival – Alpe Adria Cinema
18. – 25. 1. 2019.
Rok za prijavu: 1. 10. 2018.

Kategorije: dugometražni igrani filmovi, dokumentarni filmovi, kratkometražni filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 65. Međunarodni festival kratkometražnog filma u Oberhausenu (Njemačka)  
65th International Short Film Festival Oberhausen
1. – 6. 5. 2019.
Rok za prijavu: 1. 10. 2018. (rani rok), 1. 2. 2019. (kasni rok)

Kategorije: kratkometražni filmovi trajanja do 35', filmovi koji progovaraju vlastitim vizualnim jezikom, otkrivaju nove poglede i forme
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 7. Međunarodni festival kratkometražnog filma u Delhiju, New Delhi, Indija  
7th Delhi Shorts International Film Festival
21. 10. 2018.
Rok za prijavu: 3. 10. 2018. (redovni rok), 7. 10. 2018. (kasni rok)

Kategorije: kratkometražni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 24. Filmski festival Slamdance, Park City (Utah, SAD)  
24th Slamdance Film Festival
25. – 31. 1. 2019.
Rok za prijavu: 4. 10. 2018. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni igrani i dokumentarni, kratkometražni svih rodova 
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 16. Tricky Women Festival, Beč (Austrija)  
13. – 17. 3. 2019.
Rok za prijavu: 5. 10. 2018.

Kategorije: kratkometražni animirani filmovi autorica
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 31. Međunarodni festival europskog debitantskog filma u Angersu (Francuska)  
31st Festival Premiers Plans d'Angers
25. 1. – 3. 2. 2019.
Rok za prijavu: 5. 10. 2018.

Kategorije: europski debitantski i drugi dugometražni igrani filmovi, europski debitantski kratkometražni filmovi, europski studentski filmovi, europski animirani filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 20. Međunarodni filmski festival u Aubagneu (Francuska)  
20th Festival International du Film d'Aubagne
18. – 23. 3. 2019.
Rok za prijavu: 8. 10. 2018. (rok za kratkometražne filmove), 15. 10. 2018. (rok za dugometražne filmove)

Kategorije: debitantski, drugi ili treći kratkometražni filmovi; debitantski, drugi ili treći dugometražni filmovi redatelja s originalnom glazbom; igrani, animirani, dokumentarni i eksperimentalni filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 41. Međunarodni festival kratkometražnog filma u Clermont-Ferrandu (Francuska)  
41st Clermont-Ferrand International Short Film Festival
1. – 9. 2. 2019.
Rok za prijavu: 9. 10. 2018. (za filmove iz 2018.)

Kategorije: kratkometražni igrani, animirani, dokumentarni i eksperimentalni filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 Cinequest – Međunarodni filmski festival u San Joseu (Kalifornija, SAD)  
Cinequest Film and VR Festival
5. 3. – 17. 3. 2019.
Rok za prijavu: 12. 10. 2018. (redovni rok), 9. 11. 2018. (kasni rok), 16. 11. 2018. (produljeni rok)

Kategorije: dugometražni igrani filmovi, dokumentarni filmovi, kratkometražni filmovi, srednjoškolski i studentski filmovi, VR radovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 11. Short Waves Festival, Poznanj (Poljska)  
19. – 24. 3. 2019.
Rok za prijavu: 14. 10. 2018.

Kategorije: filmovi svih rodova (do 45’)
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 3. IndieJúnior Allianz – Međunarodni festival filmova za djecu i mlade  
3rd IndieJúnior Allianz – International Children’s and Youth Film Festival
29. 1. – 3. 2. 2019.
Rok za prijavu: 15. 10. 2018.

Kategorije: dugometražni i kratkometražni igrani, animirani, dokumentarni i eksperimentalni filmovi za djecu i mlade
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 50. Međunarodni filmski festival Visions du Réel, Nyon (Švicarska)  
50th Visions du Réel – Festival international du cinema
5. – 13. 4. 2019.
Rok za prijavu: 15. 10. 2018. (za filmove završene do kraja rujna 2018.), 21. 12. 2018. (za filmove završene do 15. 3. 2019.)

Kategorije: kratkometražni, srednjometražni i dugometražni filmovi; dokumentarni filmovi, eksperimentalni filmovi, doku-fikcije
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.