DKE ‒ Ured MEDIA Hrvatske: posljedice koronavirusa na provedbu Potprograma MEDIA

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) donosi nove obavijesti za korisnike potpore Potprograma MEDIA čije su aktivnosti onemogućene zbog globalne pandemije COVID-19.

Obavijest za korisnike/izvođače/stručnjake

U slučaju da je provođenje projekata ili ugovora onemogućeno kao posljedica širenja virusa COVID-19, prvi korak koji korisnici/izvođači/stručnjaci moraju poduzeti jest kontaktiranje s Izvršnom agencijom (EACEA-om) putem e-pošte odgovornog projektnog voditelja ili namjenske adrese natječajnog poziva kojim su ostvarili potporu te detaljno opisati probleme i njihov utjecaj na provedbu projekta.

U svakom slučaju primijenit će se sljedeće mjere fleksibilnosti:

1) Prihvatljivost troškova u tekućim radnjama ili ugovorima:

Ako su pojedinci koji bi trebali sudjelovati u aktivnostima mobilnosti, sastancima ili događanjima spriječeni u tome, primjerice zbog nedavnog kontakta s osobom oboljelom od virusa ili njihove prisutnosti u području koje se smatra visokorizičnim, EACEA može smatrati prihvatljivima* troškove putovanja ili smještaja koji se nisu mogli otkazati i koji se ne refundiraju iz drugih izvora, pod uvjetom da su korisnici/izvođači/stručnjaci predali odgovarajuću popratnu dokumentaciju vezanu uz taj slučaj (posebice da su zatražili povrat troškova i da je molba odbijena).

*Ako ispunjavaju opće uvjete prihvatljivosti utvrđene ugovorom/odlukom ili ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

2) Ukoliko COVID-19 sprečava provedbu projekta ili ugovora:

Ako je izvršenje ugovora onemogućeno zbog djelovanja virusa COVID-19 (primjerice zbog nedostupnosti ključnog osoblja, nemogućnosti obavljanja posla u zoni zahvaćenoj virusom ili bilo kojeg drugog slučaja koji se može smatrati "višom silom"), EACEA može prihvatiti zamjenske aktivnosti ili odgodu izvedbe projekta. To bi se moglo učiniti putem opravdanog zahtjeva korisnika/izvođača/stručnjaka za izmjenu ugovora, uključujući produženje razdoblja provedbe projekta.

Dokumentacija:

Korisnici/izvođači/stručnjaci moraju prikupiti i čuvati relevantnu dokumentaciju koja će možda biti potrebna u kasnijoj fazi kako bi se dokazala i opravdala svaka donesena odluka koja ima utjecaja na provedbu projekta (osobito s financijskog stajališta). Nove obavijesti mogu uslijediti s obzirom na razvoj situacije.

*Vijest je preuzeta sa službene stranice DKE-Ured MEDIA Hrvatske.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.