Međunarodne radionice i programi stručnog usavršavanja u suorganizaciji HAVC-a

Hrvatski audiovizualni centar financijski i logistički sudjeluje u organizaciji nekoliko međunarodno priznatih radionica usmjerenih na razvoj, proizvodnju ili pakiranje i plasman filmskih projekata.