Hrvatski filmovi na mrežnim platformama

Kako bi se međunarodnim festivalskim selektorima, programerima, distributerima, prodajnim agentima i ostalim zainteresiranim filmskim profesionalcima omogućio lakši uvid u recentnu hrvatsku produkciju, većina hrvatskih filmova dostupna je u obliku zaštićenih online screenera na nekima od sljedećih platformi:

Za pristup pojedinoj platformi kontaktirajte nas na promotion@havc.hr.