Partnerstvo i suradnja u suvremenoj školi: stručni skup likovne kulture i likovne umjetnosti