Uhvati film

Mjesto održavanja: Rijeka
Vrijeme održavanja: listopad 2017. | 15. izdanje

Uhvati film tematski je festival za filmove koji obrađuju temu invaliditeta ili su njihovi autori osobe s invaliditetom. Osim projekcija, festival obuhvaća  radionice vezane uz nastanak filma, izložbe i panel diskusije. Međunarodnog je karaktera i realizira se od 2003. godine u Novom Sadu, a 2011. održana je i prva Revija filmova Uhvati film u Rijeci. Festival donosi izbor dokumentarnih i art filmova, većinom kratkih i efektnih, koji bez patetike i na originalan način obrađuju zadanu temu.

Službena stranica