Međunarodni festival arheološkog filma – MFAF

Lokacija: Split
Datum održavanja: 3. – 5. studenog 2016. | 4. izdanje

Međunarodni festival dokumentarnog filma arheologije, kulturne i povijesne baštine, zaštite spomenika i antropologije odvija se svake dvije godine. Festivalski program sastoji se od nagrađenih europskih i svjetskih dokumentaraca arheološke tematike te nastoji promicati spomeničku baštinu (s posebnim naglaskom na UNESCO-ove lokalitete u Hrvatskoj) i hrvatski dokumentarni arheološki film izvan nacionalnih granica. 

Službena stranica